METSÄTÖITÄ AINOLASSA 4.3. ALKAEN

Metsästä kaadetaan metsän luoteisreunaan perustettavan yleisölle turvallisen kävelyreitin varrelta tutkimuksissa huonokuntoisiksi todettuja puita. Metsään jätetään maapuita, joilla turvataan monimuotoisuuden kannalta tärkeä lahopuujatkumo. Myös kääpien ja kolopesijöiden kannalta arvokkaita runkoja jätetään metsään pystyyn. Lepakoille ripustetaan päivälepopaikoiksi lepakonpönttöjä. Metsän koillisosa, jossa yleisö ei liiku, jätetään lähes koskematta, vain arvokkaiden maisemapuiden kasvua haittaavat puut poistetaan. Metsään ja Ainolan pihapiiriin istutetaan uusia puuntaimia, jotka korvaavat nyt kaadettavat huonokuntoiset puut. Työt liittyvät Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n laatimaan maisemanhoitosuunnitelmaan. Työn tilaajana on Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa kiinteistöstä ja toteuttajana on FutureForest Oy. Kävelyreitin perustustyöt tekee Kivityö Kaseva Oy myöhemmin keväällä. Maisemanhoitosuunnitelman laatimista ovat ohjanneet myös Museovirasto ja Ainola-säätiö.

Lisätietoja metsätöistä antavat:

Rakennuttajapäällikkö Selja Flink, selja.flink@senaatti.fi, p. 040 669 5337, Säätiön asiamies, museonjohtaja Julia Donner, julia.donner@ainola.fi; p. 050 350 3819

Ainolan kauden 2019 ohjelma julkaistaan kotisivuillamme maaliskuussa 2019. Ajantasaiset tapahtumatiedot löytyvät lisäksi Ainolan facebook -sivulta, museot.fi -palvelusta ja Järvenpään tapahtumakalenterista.

Opastus pääsylipun hinnalla ennakkoon varattuna, puutarhaopastus 40 euroa/ryhmä – varaukset osoitteesta info@ainola.fi.

Viikottaiset puutarhaopastukset torstaisin kello 15.00, elokuussa myös englanninkielinen opastus puutarhassa torstaisin kello 12.00.

Kahvila Aulis palvelee ryhmiä etukäteisvarauksella. Ryhmien hintatiedot löytyvät kahvilan sivulta, varaukset aulis@ainola.fi.

Museo avautuu jälleen yleisölle  torstaina 2.5.2019, kello 10.00.

Ainola on Suomen kansainvälisesti tunnetuin kotimuseo ja ainutlaatuinen osa Suomen kansallista kulttuuriperintöä Järvenpäässä, Tuusulanjärven rantamaisemissa.  Se valmistui vuonna 1904 ja oli Jean (1865-1957) ja Aino Sibeliuksen (1871-1969) ja heidän perheensä koti 65 vuoden ajan.

Sibeliusten tyttäret myivät vanhempiensa kodin Suomen valtiolle vuonna 1972 tarkoituksena sen ylläpitäminen ja säilyttäminen museona.  Museotoiminta alkoi Ainolassa vuonna 1974. Ainola on nykyisin yksi Museoviraston alaisista erikoismuseoista, ja sen museotoiminnasta vastaa Ainolasäätiö.

Tuusulanjärven taiteilijayhteisön taiteilijakodeista Ainolan lisäksi ovat nykyisin yleisölle avoinna myös mm. Juhani Ahon Ahola, Pekka Halosen Halosenniemi sekä J.H. Erkon Erkkola sekä Eero Järnefeltin perheen koti, Suviranta.

Vierailu alkuperäisessä asussa säilytetyssä Ainolassa on ainutlaatuinen aikamatka viime vuosisadan kotikulttuuriin, musiikin ja kuvataiteen maailmaan. Ainolaa ympäröivä luonto, Aino Sibeliuksen suunnittelema laaja koriste- ja hyötypuutarha sekä pihapiiriin kuuluvat ulkorakennukset muodostavat eheän kokonaisuuden. Puutarhassa sijaitsee myös  Jean ja Aino Sibeliuksen hauta.

Kahvila Aulis, joka on toimii Aulis Blomstedtin suunnittelemassa modernissa sivurakennuksessa (1974), tarjoaa oman keittiön leivonnaisia. Samassa rakennuksessa on museon lipunmyynti ja museokauppa. Museokaupan valikoimissa on mm. kattava kokoelma Jean Sibeliuksen musiikkia ja kirjallisuutta, koruja ja postikortteja.

Tervetuloa Ainolaan!