facebook facebook
AINO OCH JEAN SIBELIUS HEM

AINOLA MED OMNEJD

Ainola gårds cirka 4 hektar stora tomt bildades i fyra faser. Det sista tillskottet, östra delen, köptes av E. N. Setälä år 1936. Tomtens norra del består av naturskog och den sydvästra delen förvandlades till en stor fruktbar trädgård. Endast några äppleträd och bärbuskar finns kvar medan blomsterträdgården med sina olika växtsorter och gångar har återställts precis i det skick som Aino Sibelius planerade, röjde och planterade den.

Skriv ut en karta över Ainola