facebook facebook
AINO OCH JEAN SIBELIUS HEM

ARKITEKTURRITNINGAR


Lars Sonck: bottenplanen till nedre våningen 1:50 (Riksarkivet)

Lars Sonck: Ainola, fasaden mot öster, blåkopia 1:50 (Riksarkivet)

Fasaden mot öster, uppmätningsritning (Severi Blomstedt, Keijo Koskinen, 1970)