Suomeksi - På svenska - In English

Ritningar
GĂ„rden

Arkitekt Lars Sonck (10.8.1870-14.3.1956)


Lars Eliel Sonck föddes i Kälviä år 1870. Hans far var komminister i församlingen, pastor Knut Emil Sonck och modern Anna Rebecka Nordström, borgardotter från Kristinestad. Familjen fick 8 barn, varav Lars Eliel var yngst. Familjen flyttade år 1878 till Åland efter att pastor Sonck blivit utnämnd till kyrkoherde där. Lars Sonck betraktade Åland som sin egentliga hembygd under hela sitt liv.

Åbo blev hans första skolstad. Efter att ha fått sitt avgångsbetyg från lyceet skrev han in sig på den byggnadstekniska avdelningen på industriskolan i Åbo och fortsatte därefter studierna på Finlands Polytekniska institut i Helsingfors. En avgörande händelse för Lars Soncks karriär som arkitekt var när han som 23-åring vann en stor kyrkotävling i Åbo, innan han ens var färdig med studierna.

Lars Sonck ritade kyrkor, ämbetsverk, höghus, timmerstugor och byggnadsplaner och tog starkt ställning till offentligt byggande.

Lars Sonck var en varm och förstående människa. Han bildade aldrig någon egen familj, men omgav sig med många vänner och bekanta.

Han tilldelades en professors status 1921 och utnämndes år 1930 till första hedersmedlem i Finlands Arkitektförbund.

Historiska ämnen var kännetecknande för hela hans produktion. De oräkneliga utlandsresorna till Europas gamla städer påverkade hans arbete: ”Finsk byggnadskonsts kärnfulla dramatiker, den gråa granitens och det tjärade timrets obesegrade mästare.”

Soncks mest kända arbeten

Timmerstugor

AINOLA; Järvenpää, hem åt Aino och Jean Sibelius som färdigställdes år 1904.

LASSES VILLA; Finström, Åland, Lars Soncks egen stuga som var hans arbetsplats på sommaren och en viktig samlingsplats för hans vänner. Färdigställdes år 1895.

SKOGSHYDDAN, som är utsmyckad med karelsk ornamentik och HELLBERGS stuga, som representerar den japanska stilen. Båda finns på Åland och färdigställdes i slutet av 1890-talet.

Kyrkor

MIKAELKYRKAN I ÅBO, som vann arkitekttävlingen år 1894, var Lars Soncks första monumentalarbete. Efter många skeden inleddes byggnadsarbetet år 1899 och kyrkan stod färdig år 1904. Dekorationsmålningarna designades av konstnären Willy Baer.

DOMKYRKAN I TAMMERFORS, också vinnare i en arkitekttävling, stod färdig år1907 efter ett fem år långt byggnadsarbete. Kyrkans konstnärliga utsmyckning är gjort av Hugo Simberg. Altartavlan är Magnus Enckels fresk ”Uppstigningen”.

KALLIO KYRKA I HELSINGFORS. Kyrkan stod färdig år 1907 och sägs helt sakna historiska formlån. Ett helt självständigt arbete, där Lars Sonck genomförde sina planer på att rita en kyrka som skulle dominera det omgivande landskapet.

MIKAEL AGRICOLA KYRKA i Helsingfors. Fasadmaterialet består av mörkt rött tegel och det höga tornet kulminerar i en lång spets och skiljer sig på så sätt från de omgivande höghusen. Kyrkan stod färdig år 1935.

MIKAEL AGRICOLAN KIRKKO Helsingissä. Julkisivumateriaalina on tumma punatiili ja korkea torni huipentuu pitkään piikkiin erottuakseen ympäröivistä kerrostaloista. Kirkko valmistui vuonna 1935.
 

Övriga offentliga byggnader

1903-1905
HELSINGFORS TELEFONFÖRENINGS KONTORSHUS EIRA SJUKHUS PRIVATBANKEN

1908-1911
HYPOTEKSFÖRENINGENS HUS BÖRSHUSET

1916
VILLA KULTARANTA i Nådendal. Numera sommarbostad åt republikens president, från början representationsvilla åt släkten Kordelin.

 

Byggnadsplaner

HELSINGFORS byggnadsplan för stadsdelen Tölö 1899 ÅBO stads byggnadsplanstävling 1906 III plats
KULOSAARI byggnadsplan för stadsdelen 1907
RAUMO byggnadsplan för stadsdelen
MARIEHAMN byggnadsplan för stadsdelen, utbyggnad och ändring 1918.

Källor: Finlands byggnadskonstsmuseums publikation Lars Sonck.