facebook facebook
AINO OCH JEAN SIBELIUS HEM

KONSTNÄRSKOLONIN VID TUSBY TRÄSK

I slutet av 1890-talet bildades vid Tusby träsk en unik konstnärskoloni. De mest kända representanterna för den gyllene perioden inom finsk konst bosatte sig i samma trakt där nationalskalden Aleksis Kivi tillbringat sina sista månader. Många av de här konstnärerna bodde då i Helsingfors, men de längtade efter tystnad och naturens ro. De ville dock inte åka allt för långt från huvudstaden, som var centrum för det kulturella livet. Tusby socken låg lagom nära och hade bra kommunikationer.

Först av alla flyttade författaren Juhani Aho med sin konstnärshustru Venny Soldan-Brofeldt. De hyrde en stuga vid namn Vårbacka av Järvenpää herrgård; stugan började därefter kallas Ahola. Juhani Aho lockade konstnären Eero Järnefelt med familj att flytta till sitt granskap, och deras hem Suviranta stod färdigt 1901. Konstnären Pekka Halonen byggde sin ateljé på en klippudde precis vid strandkanten, samtidigt som skalden Juhana Henrik Erkko byggde sitt hus vid Syvälahti. Jean Sibelius Ainola stod färdigt 1904.

Konstnärsfamiljerna hade ett livfullt inbördes umgänge och de talrika vännerna trivdes där länge på besök. Pensionaten i trakten besöktes bland annat av skalderna Eino Leino, Juhani Siljo och författaren Matti Kivekäs. Författaren F. E. Sillanpää besökte ofta Eero Järnefelts familj.

Konstnärskolonin vid Tusby träsk var en särpräglad mötesplats för konstnärer, där den lugna landsbygden blev ett livsvillkor för deras skapande arbete De stimulerade varandra i det konstnärliga arbetet och behövde varandras stöd i sin verksamhet under en politiskt orolig tid för finskhet och finsk kultur.