facebook facebook
AINO OCH JEAN SIBELIUS HEM

AHOLA

Författaren Juhani Aho (1861-1921) och hans konstnärsfru Venny Soldan-Brofeldt (1863-1945) hyrde våren 1897 en stuga vid namn Vårbacka av sina vänner på Järvenpää herrgård. Stugan fick snart namnet Ahola efter författaren. Ahos familj bestod även av två pojkar Heikki och Antti samt av Björn Soldan, son till Vennys syster Tilly. Familjen bodde på Ahola till 1911, varefter författarens många förpliktelser krävde att han arbetade i Helsingfors. Aven pojkarnas studier förutsatte en flytt.

Livet på Ahola var en arbetsfylld och produktiv tid för båda konstnärerna. Juhani Ahos centrala verk Katajainen kansani , Kevät ja takatalvi samt Juha blev färdiga under tiden på Ahola. Den viktigaste delen av Venny Soldan-Brofeldts livsarbete gjordes på Ahola. Hon var en skarpsynt realist och lade ner sin själ i sitt tecknande. De oräkneliga bilderna på de egna och släktens barn, illustrationerna i barnböcker och sketcherna på många vanliga människor förtäljer om det.

Aholas kulturhistoriska värden är större än de byggnadshistoriska värdena. Huset har ändrat utseende genom åren efter att det har bl.a. fått fungera som hushållslärarinstitut och husmodersskola. Numera finns det en fotoutställning på Ahola som berättar om familjens liv och verk. Juhani Aho-sällskapet ansvarar för verksamheten i samarbete med Järvenpää stad och Järvenpää hushållslärarinstitut.