facebook facebook
AINO OCH JEAN SIBELIUS HEM

ERKKOLA

Skalden Juhana Henrik Erkko (1849-1906) ville vid flytten till Tuusula bygga sitt hus så nära den plats där nationalskalden Aleksis Kivi hade tillbringat sitt livs sista månader i brodern Albert Stenvalls vård som möjligt. 1902 restes byggnaden som ritats av Pekka Halonen som granne till torpet Syvälahti. En specialitet i det nya huset var de sex vackra tegelugnarna som också de ritats av Pekka Halonen. Under Erkkos tid inreddes huset i gammal Kalevala-stil. Efter att Erkko dött köpte kyrkoherde Paloheimos änka Ella Paloheimo huset för att grunda ett pensionat för studenter och efter henne har huset haft flera ägare. Den nuvarande ägaren värnar om Erkkolas traditioner med aktning.

Vi känner J.H. Erkko som en entusiastisk skald som också deltog i Tusbys politiska liv som den enda av samtidens konstnärer. Den starka nationalistiska känslan och Kalevala-traditionen utgjorde grunden för hans diktning. Nationalsången, Laulu Vuokselle och Hämäläisten laulu känns igen redan i skolböckerna. Pjäsen Pohjolan häät förtäljer om hans bästa skapandekraft under tiden i Tuusula.