facebook facebook
AINO OCH JEAN SIBELIUS HEM

SUVIRANTA

Några år efter Juhani Aho flyttade Eero Järnefeldt (1863-1937) till Tusby träsk stränder. I början bosatte man sig på andra sidan sjön på Vanhankylä herrgård. Sedermera köpte man kal betesmark av Järvenpää herrgård för att bygga en egen bostad och arbetsplats och blev därmed granne med Juhani Aho. Huset ritades av arkitekt Usko Nyström och man flyttade in i det nya hemmet, Suviranta, år 1901.

Husfrun Saimi var en av de nio Swan-systrarna, syster till författaren Otto Manninens hustru Anni Swan. Saimi Järnefelt var skådespelare på Helsingfors Finska Teater, men avslutade sin karriär efter flytten till Suviranta. På Suviranta bodde Eero Järnefeldt med sin familj året om till år 1917, varefter man flyttade till Helsingfors och tillbringade sommaren och stora högtider såsom julen på Suviranta.

Medan han bodde här målade han bl.a. sina tavlor med motiv som kabbeleka och skäggdopping, sina många sol- och molnkompositioner, landskapen med strandasp m.m. och naturdetaljer, altartavlorna i Lieto och Helsingfors Johanneskyrka, Aurora-sällskapet och många fler porträtt.

F.E. Sillanpää tillbringade också mycket tid på Suviranta som ung. Han var studiekamrat till Eero Järnefelts äldsta son Heikki. Eero Järnefelt fattade tycke för den unge mannen och använde honom som modell till bl.a. Aurora-sällskapet. Sillanpää tänkte ofta tillbaka på sina vistelser på Suviranta och sina diskussioner där.

År 1933 flyttade Eero Järnefelts dotter Laura Järnefelt (1904-1985) med familj till Suviranta. Därefter har huset varit i bruk året om och det ägs och används fortfarande av familjen.