Ainolan esteettömyyskartoitus valmistunut

Ainolan alueella ja museon palveluista tehtiin esteettömyyskartoitus keväällä 2023. Kartoitusraportissa todetaan, että museon palveluissa ja alueen toimintojen suunnittelussa on otettu estettömyys huomioon pääosin hyvin. Kulttuurihistoriallinen miljöö asettaa omat vaatimuksensa erilaisten esteettömien ratkaisujen toteutukselle, mutta pienilläkin parannuksilla voidaan parantaa esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Raportissa esitettiin korjausehdotuksia, joita toteutetaan museolla kesän 2023 aikana. Museorakennuksen invahissin edustalle on jo tehty apuvälineillä liikkumisen helpottamiseksi ramppi ja saunalle laaditaan lainattava kuvallinen opas kävijöille, jotka eivät kynnyksistä ja kapeista oviaukoista johtuen pääse tutustumaan tilaan. Myös museon kotisivulta löytyvän esteettömyystiedon luettavuutta parannetaan.

Esteettömyys on tärkeä osa yhdenvertaista, toimivaa ja sosiaalisesti vastuullista toimintaympäristöä. Myös kulttuurihistoriallinen museoympäristö voi pyrkiä kohti mahdollisimman hyvää esteettömyyttä. Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan Ainolaan – henkilökuntamme neuvoo ja auttaa liikkumiseen ja saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Esteettömyyskartoituksen tilasi Senaatti-kiinteistöt ja sen toteutti Riesa Consultative Oy.

Lisätietoja antaa museonjohtaja Julia Donner, julia.donner@ainola.fi.