Jean Sibeliukseen liittyvää kirjallisuutta

Suomeksi:

Erik Tawaststjerna, Jean Sibelius. 1. Suom. Tuomas Anhava. 3 p. Helsinki: Otava, 1989; 2. Suom. Tuomas Anhava. 2. p. Helsinki: Otava, 1989; 3. Suom. Erkki Salmenhaara. Helsinki: Otava, 1989; 4. Suom. Erkki Salmenhaara. 2. p. Helsinki: Otava 1989; 5. Helsinki: Otava 1988. Ilmestynyt kokonaisuudessaan myös ruotsiksi, kolmiosaisena englanniksi sekä yksiosaisena saksaksi ja venäjäksi.

Erik Tawaststjerna, Sibelius. Toim. Erik T. Tawaststjerna Helsinki: Otava, 2003.

Ruotsiksi:

Erik Tawaststjerna, Jean Sibelius. Åren 1865-1893. Helsingfors: Söderström, 1992 och Stockholm: Atlantis 1993; Åren 1893-1904. Helsingfors: Söderström, 1994 och Stockholm: Atlantis, 1993; Åren 1904-1914. Helsingfors: Söderström och Stockholm: Atlantis, 1991; Åren 1914-1919. Red. av Gitta Henning. Helsingfors: Söderström och Stockholm: Atlantis, 1996; Åren 1920-1957. Red. av Gitta Henning. Helsingfors: Söderström och Stockholm: Atlantis, 1997.

Jean Sibelius. Dagbok 1909-1944. Utg. av Fabian Dahlström. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholm: Atlantis, 2005.

Högtärade Maestro! Högtärade Herr Baron! Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius 1900-1919. Utg. av Fabian Dahlström. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholm; Atlantis, 2010.

Englanniksi ja muilla kielillä:

Glenda Dawn Goss, Sibelius. A composer’s life and the awakening of Finland. Chicago; London : University of Chicago Press, 2009.

Tawaststjerna, Erik, Sibelius. 1, 1865-1905. Transl. by Robert Layton. London: Faber and Faber, 1976; Volume 2, 1904-1914. Transl. by Robert Layton. London: Faber and Faber, 1986; Volume 3, 1914-1957. Edited and translated by Robert Layton. London: Faber and Faber, 1997.

Erik Tawaststjerna, Jean Sibelius. Hrsg. von Erik T. Tawaststjerna. Aus dem Schwedischen und Finnischen von Gisbert Jänicke. [Salzburg]: Jung und Jung, 2005.

E. Tawaststjerna, Sibelius. 100̌ast’ pervaja. [Per. na russkij jazyk Ju. K. Kajavy]. Moskva: Muzyka, 1981

Marc Vignal, Jean Sibelius. Paris: Fayard, 2004.

 

Ainolaan liittyvää kirjallisuutta

Suomeksi:

Aino Sibeliuksen kirjeitä Järnefelt-suvun jäsenille. Toim. SuviSirkku Talas. Helsinki: SKS, 1999.

Ainola. Jean ja Aino Sibeliuksen koti. Toim. Liisa Suvikumpu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004.

Jussi Brofeldt, Jean Sibelius kodissaan. I sitt hem. At home. Helsinki: Teos 2010.

Julia Donner, ”Oi, terve tarhurineito…”. Aino Sibeliuksen puutarha. Helsinki: Multikustannus, 2006

Sirkka Holma. Tuusulan Rantatie Pekka Halosen aikaan. Tuusula: Tuusulan Rantatie-yhdistys, 1990.

Riitta Konttinen, Onnellista asua maalla. Tuusulanjärven taiteilijayhteisö. Helsinki: Siltala, 2013.

Liisa Lauerma, Tiikerinmetsästäjän koti ja muita tarinoita. Lasten museo-opas. Helsinki: Edita, 2000.

Santeri Levas, Jean Sibelius ja hänen Ainolansa. Helsinki: Otava, 1945.

Lindqvist, Leena, Taiteilijakoteja. 3. uud. p. Helsinki: Otava, 2006.

Pohjoismaisia taiteilijakoteja. Toim. Finn Jor. Kuvat Jiri Havran. Helsinki: Otava 1999.

Juhani Salokannel, Tuusulanjärven taiteilijaelämää. Kuvat: Juhani Seppovaara. Helsinki: Otava, 2005.

Marja-Liisa Tirkkonen, Suomalaisia kulttuurikoteja. Helsinki-Porvoo: WSOY 1997.

Erkki Salmenhaara, Sibeliuksen Ainola. Helsinki- Porvoo: WSOY, 1976.

Vesa Sirén, Aina poltti sikaria. Jean Sibelius aikalaisten silmin. 2. uud. p. Helsinki: Otava, 2012.

Ruotsiksi:

Jussi Brofeldt, Jean Sibelius kodissaan. I sitt hem. At home. Helsinki: Teos 2010.

Hemma hos författare, konstnärer, kompositörer i Norden. Red. av Finn Jor et. al. Övers. från norska: Gunilla Larsson. Stockholm: Prisma, 1999. Utgiven även på danska och norska.

Englanniksi ja muilla kielillä:

Jussi Brofeldt, Jean Sibelius kodissaan. I sitt hem. At home. Helsinki: Teos 2010.
Gérard Gefen, Christine Bastin, Jacques Evrard, Maisons de Musiciens. Paris: Editions du Chêne, 1997.

Kari Kilpeläinen, Jean Sibelius, Ainola, Järvenpää. [English translation: Glenda Goss]. 2nd rev. ed. Järvenpää: Järvenpään kaupunki, 2001.