Mullankaivajat Ainolassa

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa yhteisöarkeologisessa tutkimuksessa Kyrölän koulun 5A-luokan oppilaat tutkivat arkeologi Mikko Ahvosen ja arkeobotaniikan asiantuntijan Teija Alangon johdolla Ainolan kasvimaa-aluetta pintaa syvemmältä.

Oppilaat kaivavat ja analysoivat maanäytteitä 15.-17.5.2023 museon puutarhassa. Arkeologisen tutkimuksen tuloksista järjestetään elokuussa näyttely Ainolan kahvion sisääntulon vitriineihin.