Ainola museona

Ainola on kotimuseo, joka käsittää itse päärakennuksen lisäksi talousrakennukset, saunan sekä noin neljän hehtaarin alueen puutarhoineen ja metsineen. Aino ja Jean Sibeliuksen hauta on Ainolan puutarhassa. Ainola siirtyi kiinteistöineen ja esine- ja taidekokoelmineen Suomen valtiolle vuonna 1972, kun Sibeliusten tyttäret myivät sen hyvin muodolliseen hintaan.

Ainolan toimintaa museona tukee uudisrakennuksessa oleva viihtyisä kahvila. Kahvilan tiloissa toimivat myös lipunmyynti sekä museokauppa, josta saa äänitteiden ohella Sibeliusta ja Ainolaa koskevaa kirjallisuutta sekä muuta aiheeseen liittyvää aineistoa. Rakennuksen ulkovitriineissä on esillä pienimuotoisia näyttelyitä, jotka omalta osaltaan vaalivat ja elävöittävät Sibeliuksen ja Ainolan perintöä.

Ainola avattiin museona yleisölle kesäkuussa 1974. Se on nykyisin Museoviraston alainen erikoismuseo, joka on avoinna toukokuusta syyskuun loppuun. Vuosittain Ainolaan tutustuu noin 25 000 kävijää, iso osa heistä on kansainvälisiä kävijöitä. Ainolan toimintaa ylläpidetään pääsylipputulojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin. Taloudellista yhteistyötä on myös Järvenpään kaupungin kanssa.

Ainolasäätiö

Vuonna 1972 perustettiin Ainolasäätiö vastaamaan Ainolan museotoiminnasta. Säädekirjan mukaisesti Ainolasäätiö huolehtii siitä, että Ainolan kodinomaisuus säilyy ja Sibeliusten jokapäiväiset elämänvaiheet ja kodin ainutlaatuinen, ystävällinen ja intiimi ilmapiiri korostuvat.

Ainolasäätiön perustajina olivat opetusministeriö, Sibelius-Seura sekä Aino ja Jean Sibeliuksen omaiset. Säätiön tarkoitus on ”…säilyttää Jean Sibeliuksen ja hänen puolisonsa Ainon omaa sukua Järnefelt, Järvenpään kaupungissa sijaitseva, Ainola-niminen koti mahdollisuuksien mukaan muuttumattomana ja sellaisena kuin se oli heidän eläessään sekä vaalia heidän muistoaan ja hoitaa heidän viimeistä leposijaansa Ainolassa.”

Säädekirjan mukaan Ainolan omaisuutta ja asioita hoitaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava kahdeksanhenkinen hallitus, jonka jäsenistä 3-4 kutsuu Ainolasäätiö, kaksi nimeää Museovirasto, yhden Järvenpään kaupunki ja kaksi Sibelius-Seura. Viimemainituista toisen tulee edustaa Aino ja Jean Sibeliuksen jälkeläisiä.

Ainolasäätiön hallitus 2017 – 2019

Säätiön kutsumat hallituksen jäsenet:
Puheenjohtaja Jukka Liedes, varajäsen Valtteri Niiranen
Jäsen Seija Kivinen, varajäsen Petri Syrjänen
Jäsen Kari Ristolainen, varajäsen Simo Freese
Jäsen Marjo Mäenpää, varajäsen Ilmi Villacis
Jäsen
Jouni Kuurne, varajäsen Päivi Eronen
Sibelius-Seuran nimeämät:
Jäsen Esko Häkli, varajäsen Timo Virtanen
Varapuheenjohtaja Severi Blomstedt, varajäsen Lauri Paloheimo
Järvenpään kaupunginhallituksen nimeämät:
Jäsen Sami Ylisaari
, varajäsen Marju Taurula

Kuva Katri Lehtola

Ainolasäätiön säännöt (pdf)

 

Ainolasäätiön osoite- ja yhteystiedot:

Ainolasäätiö
Ainola
Ainolankatu
04400 JÄRVENPÄÄ

Ainolasäätiön Y-tunnus 0288748-5
Ainolasäätiön Laskutusohje (pdf)

Säätiön asiamies, museonjohtaja Julia Donner
Sähköposti: julia.donner(at)ainola.fi
Puhelin 050 350 3819

Säätiön puheenjohtaja Jukka Liedes
Sähköposti: jukka(at)liedes.fi